Posvätenie kríža na trebostovskom cintoríne


Dňa 1.novembra 2014 sme v súmraku jesenného ticha spomínali na svojich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami.Tohtoročné dušičkové sviatky boli na trebostovskom cintoríne spojené s výnimočnou udalosťou. Konala sa ekumenická bohoslužba spojená s posvätením nového kríža.