Posedenie seniorov


Keďže október je považovaný za "Mesiac úcty k starším", zorganizovali sme aj v našej obci už tradičné posedenie pre našich seniorov. Akcia sa konala v stredu 24.10.2018 v miestnom kultúrnom dome a okrem príhovoru starostu obce, v ktorom poďakoval našim seniorom za pomoc v obci a poprial im ešte veľa zdravia a síl do ďalších rokov, s programom vystúpili aj deti zo základnej a materskej školy. Spríjemnili tým tak svojim "starkým" krásne jesenné popoludnie a vyčarovali im na tvári nejeden úsmev. Tí, si okrem sladkého pohostenia, prevzali aj poukážky,ktoré im aspoň trošku pomôžu pri drobnom nákupe.