Zverejnenie emailovej adresy na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu