Zverejnenie emailovej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie