Informácia o podmienkach hlasovania poštou do NR SR


Bližšie informácie o podmienkach hlasovania poštou do NR SR nájdete na tomto odkaze.