Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu


Bližšie informácie o Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu nájdete na tomto odkaze.