Menovací dekrét zapisovateľky okrskovej volebnej komisie


V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Trebostovo pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29. októbra 2022 menovaná

Marta Malagová
sídlo: Obec Trebostovo, 038 41 Hlavná 113/2
č. tel: 043/4294626
e-mail: trebostovo@trebostovo.sk