Zoznam zaregistrovaných kandidátov a oznámenie o čase a mieste konania volieb 2022