Zmluvy - Rok 2023

Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Mandátna zmluvaLEDAS, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 BratislavaZabezpečenie verejného obstarávania4800 €5.1.20235.1.2023Kanali- zácia v obci
Zamestná- vateľská zmluvaNN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 BratislavaDoplnkové dôchodkové sporenie0 €31.1.202331.1.20233. pilier
Zmluva o grantovom účtePrima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaČerpanie dotácií z PPApodľa sadzob- níka banky22.3.202322.3.2023Výstavba detského ihriska
Zmluva o poskyt- nutí NFPPPA, Hraničná 12, 815 26 BratislavaPodpora miestneho rozvoja28356,04 €27.3.202327.3.2023Detské ihrisko
Dodatok č.1 k Zmluve o dieloBRANO, s.r.o, Valča 356, 038 35 ValčaDetské ihrisko Trebostovo36120,10 € 3.4.20233.4.2023Detské ihrisko
Zmluva o Munici- pálnom úverePrima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaPoskytnutie úveru36000,00 €5.4.20235.4.2023Výstavba detského ihriska
Dodatok č.2 k Zmluve o dieloBRANO, s.r.o, Valča 356, 038 35 ValčaTermín dodania diela 18.4.202318.4.2023Detské ihrisko
Zmluva o poskytnu- tí dotácie od DPO SRDPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Poskytnutie dotácie3000,00€3.5.20233.5.2023MTV DHZO
Zmluva o dieloHYDRO- EKOL, s.r.o., Hviezdosla- vova 193/7, 026 01 Vyšný KubínStavba kanalizácie3449900 €12.5.202317.5.2023Kanali- zácia v obci
Dodatok č.1 k zmluve č. 220058 08U01Environ- mentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 BratislavaVýstavba kanalizácie 25.5.202325.5.2023Kanali- zácia v obci
Nájomná zmluvaAlena Líšková, Červenej armády 1030/6, 038 53 TuranyPrenájom pozemku 185,00 €1.8.20231.8.2023Parcela EKN č. 24/2
Dodatok č.2 k zmluve č. 220058 08U01Environ- mentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 BratislavaVýstavba kanalizácie 4.8.20234.8.2023Kanali- zácia v obci
Zmluva o združenej dodávke elektrinySSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 ŽilinaDodávka elektrinyPodľa objemu25.9.202325.9.2023Obecné budovy
Zmluva o poskytnutí nenávrat. finančného príspevkuMIRI SR, Pribinova 25, 811 09 BratislavaPoskytnutie nenávratného fin. príspevku5200,00 €26.9.202326.9.2023Ukrajinci
Zmluva o zabezpe- čení dopravySAD Žilina,a.s., Košická 2, 010 65 ŽilinaPrevádzka školskej autobusovej linky220,00 €28.9.202328.9.2023Trasa Trebos- tovo - Žabo- kreky a späť
Dohoda č.23/23/ 010/23ÚPSVaR Martin, Novomes- kého 4, 036 01 MartinVykonávanie aktivačnej činnosti11.10.202311.10.2023menšie obecné služby