Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti