Deň matiek

Aj tohto roku sa chceli naše detičky poďakovať svojim mamičkám a starým mamičkám za ich lásku, výchovu a opateru, a tak si pripravili krásny kultúrny program, ktorým sa prezentovali na Dni matiek. Oslavovali sme ho v stredu 15.mája. Predviedli sa detičky z našej MŠ, ale aj školáci zo ZŠ Žabokreky, ktorí sa na svoje vystúpenia zodpovedne pripravovali.

Oznam - MUDr. Bánovčinová PN

Stavanie mája

Tohtoročné stavanie mája si prišlo pozrieť veľmi veľa ľudí . Viacerí aj priložili ruku k dielu, či už detičky, ktoré so svojimi rodičmi pomohli viazať krásne farebné stužky na jeho vrchovec, alebo aj dospelí, ktorí pomohli organizačne, či priamo s jeho postavením. Všade naokolo bolo vidieť vysmiate tváre a radosť zo života.

Zverejnenie e-mailovej adresy

Výsledky hlasovania v 2. kole prezidentských volieb v obci Trebostovo

Výsledky hlasovania v 1. kole prezidentských volieb v obci Trebostovo

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v Žilinskom kraji

Menovanie zapisovateľa OVK v obci Trebostovo pre voľby do EP 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Fašiangy 2024

V sobotu 3. februára 2024 sa konal tradičný fašiangový sprievod našou obcou. Ako každoročne pozostával z veľkého počtu rôznych veselých masiek.Tešili sa z neho nielen dospelí, ale najmä detí. Oslava „Fašiangov“ bude pokračovať tanečnou zábavou, na ktorú sa všetci tešili. Ďakujeme všetkým zúčastneným, aj organizátorom, za udržiavanie krásnej tradície v našej obci.
Veselá fašiangová muzika - video

Syndikovať obsah