Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2023

Oznam

Október - mesiac úcty k starším


Vo štvrtok 26.10.2023 sa v priestoroch kultúrneho domu konalo už tradičné stretnutie seniorov našej obce. Okrem malých darčekov a pohostenia si seniori vypočuli prednášku pracovníka organizácie Samaritán Martin o možnostiach poskytovania opatrovateľskej služby a dopravy imobilných občanov. Všetky tieto informácie boli veľmi zaujímavé a užitočné. Ďalej program pokračoval vystúpením našich škôlkárov, ako aj žiakov ZŠ Žabokreky.

Riešenie migračných výziev v obci Trebostovo

Informácia

Jesenná opekačka


V sobotu 14. októbra 2023 sa v našom športovom areáli konala prvá „Jesenná opekačka“. Keďže počasie bolo krásne, prišli mnohé rodiny s deťmi, ako aj jednotlivci. Počas opekania rôznych dobrôt boli pre deti pripravené zaujímavé súťaže a zúčastnení boli odmenení aj malými sladkosťami. Panovala príjemná atmosféra a všetci tak mohli zažiť pekné sobotné popoludnie medzi svojimi susedmi a priateľmi.

Výzva pre občanov na zabezpečenie potravy pre domáce zvieratá a kuchynského odpadu

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Trebostovo vo voľbách do NS SR 30.9.2023

Návšteva Jeseníka nad Odrou


V sobotu 22.júla 2023 sa členovia nášho FK Trebostovo a jeho priaznivci zúčastnili výletu do družobnej obce Jeseník nad Odrou na Morave. Návšteva bola spojená s oslavami 75. výročia založenia TJ Slavoj Jeseník nad Odrou. Po srdečnom privítaní sa naša skupina vybrala na výlet na novú vyhliadkovú vežu v okolí. Z jej vrcholu boli krásne výhľady na okolité obce. V poobedňajších hodinách sa konalo priateľské futbalové stretnutie medzi našim FK a ich TJ Slavoj.

Vysvätenie kríža na Čerenci


V nedeľu 9. júla 2023 bol na Čerenci Ekumenickou bohoslužbou vysvätený kresťanský kríž. Tejto úlohy sa zhostili tak predstavitelia Evanjelickej cirkvi a.v., ako aj Rímskokatolíckej cirkvi. V našej obci spolunažívajú všetci veriaci v dobrých vzťahoch, o čom svedčí aj táto spolupráca cirkevných predstaviteľov pri slávnostnom obrade. Nech sa kríž stane symbolom dobrého života v obci a všetkým, ktorí to potrebujú prináša útechu a nádej, ako aj povzbudenie do ďalšieho života.

Syndikovať obsah