70.výročie futbalu v Trebostove

Za prítomnosti futbalistov partnerskej obce Jeseník nad Odrou sme si pripomenuli krásne 70. výročie organizovaného futbalu v Trebostove. Po exibičnom zápase ktoré odohrali naše prípravky U11 a U13 prebehlo ocenenie zaslúžilých a najaktívnejších členov nášho FK, ktorí sa podieľali na jeho dobrom chode v uplynulých desaťro- čiach. Ocenení si prevzali ďakovný list starostu obce, čestné uznanie od vedenia FK Trebostovo a čestné uznanie od nestorov turčianskeho športu v Martine.

Pozvánka

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu dňa 8.6.2024

MDD 2024

Poslanci Obecného zastupiteľstva a členky Únie žien Trebostovo pripravili pre naše deti tradičnú oslavu ich sviatku. Aj napriek nie príliš stabilnému a priaznivému počasiu sa akcia tešila veľkému záujmu a najmä radosti oslavujúcich, o čom svedčí aj pár vybratých fotografií. Detičky si mohli vyskúšať svoju šikovnosť v rôznych súťažiach, za čo si vyslúžili sladkú odmenu a medailu na krk. Záver patril "vtipnej" tombole, ktorú si tiež všetci veľmi užili.

Deň matiek

Aj tohto roku sa chceli naše detičky poďakovať svojim mamičkám a starým mamičkám za ich lásku, výchovu a opateru, a tak si pripravili krásny kultúrny program, ktorým sa prezentovali na Dni matiek. Oslavovali sme ho v stredu 15.mája. Predviedli sa detičky z našej MŠ, ale aj školáci zo ZŠ Žabokreky, ktorí sa na svoje vystúpenia zodpovedne pripravovali.

Oznam - MUDr. Bánovčinová PN

Stavanie mája

Tohtoročné stavanie mája si prišlo pozrieť veľmi veľa ľudí . Viacerí aj priložili ruku k dielu, či už detičky, ktoré so svojimi rodičmi pomohli viazať krásne farebné stužky na jeho vrchovec, alebo aj dospelí, ktorí pomohli organizačne, či priamo s jeho postavením. Všade naokolo bolo vidieť vysmiate tváre a radosť zo života.

Výsledky hlasovania v 2. kole prezidentských volieb v obci Trebostovo

Výsledky hlasovania v 1. kole prezidentských volieb v obci Trebostovo

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v Žilinskom kraji

Syndikovať obsah