Vzdelávanie

Na území obce Trebostovo fungovali vzdelávacie inštitúcie už od 20-tych rokov minulého storočia. Bola tu zriadená materská aj základná škola, ktoré v období svojej existencie menili veľkosť aj podobu. V čase ich najväčšieho rozmachu tu bola kompletná Základná škola prvého stupňa, na ktorej sa vyučovali všetky ročníky od 1. po 4., aj keď len formou malotriedok. Navštevovali ju nielen žiaci z Trebostova, ale aj z blízkeho okolia.

V súčasnosti v Trebostove funguje jedna materská škola, ktorej zriaďovateľom je samotná obec. Prezentáciu terajšej podoby, činností a aktivít materskej školy si môžete pozrieť na tomto odkaze.