Uznesenia obecného zastupiteľstva


Rok 2024

Informácia z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 22.01.2024  

Uznesenie /1. z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 19.02.2024  

Uznesenie /2. z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 19.02.2024  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 26.02.2024  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 18.03.2024  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 28.06.2024  


Rok 2023

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 23.01.2023  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 13.03.2023  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 26.06.2023  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 25.09.2023  

Uznesenie z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 19.10.2023  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 11.12.2023  


Rok 2022

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 24.01.2022  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 21.03.2022  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 20.06.2022  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 26.09.2022  

Uznesenie z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 28.11.2022  


Rok 2021

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 29.03.2021  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 21.06.2021  

a>Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 20.09.2021  

a>Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 13.12.2021  


Rok 2020

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 27.01.2020  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 16.03.2020  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 22.06.2020  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 14.09.2020  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 14.12.2020  


Rok 2019

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 28.01.2019  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 18.03.2019  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 24.06.2019  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 30.09.2019  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 16.12.2019  


Rok 2018

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 22.01.2018  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 26.02.2018  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 26.03.2018  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 14.05.2018  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 25.06.2018  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 20.09.2018  

Uznesenie z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 10.12.2018  


Rok 2017

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 23.01.2017  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 20.03.2017  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 29.05.2017  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 26.06.2017  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 25.09.2017  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 11.12.2017  


Rok 2016

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 25.01.2016  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 21.03.2016  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 30.03.2016  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 10.06.2016  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 23.09.2016  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 12.12.2016  


Rok 2015

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 26.01.2015  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 23.03.2015  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 22.06.2015  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 13.07.2015  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 21.09.2015  

Uznesenie z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 14.12.2015  


Rok 2014

Uznesenie č.1/2014 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 27.01.2014  

Uznesenie č.2/2014 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 21.03.2014  

Uznesenie č.3/2014 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 12.04.2014  

Uznesenie č.4/2014 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 23.06.2014  

Uznesenie č.5/2014 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 22.09.2014  

Uznesenie č.6/2014 z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 15.12.2014  


Rok 2013

Uznesenie č.1/2013 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 28.01.2013  

Uznesenie č.2/2013 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 25.03.2013  

Uznesenie č.3/2013 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 24.04.2013  

Uznesenie č.4/2013 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 24.06.2013  

Uznesenie č.5/2013 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 24.09.2013  

Uznesenie č.6/2013 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 16.12.2013  Rok 2012

Uznesenie č.1/2012 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 23.01.2012  

Uznesenie č.2/2012 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 26.03.2012  

Uznesenie č.3/2012 z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 24.04.2012  

Uznesenie č.4/2012 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 18.06.2012  

Uznesenie č.5/2012 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 24.09.2012  

Uznesenie č.6/2012 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 12.10.2012  

Uznesenie č.7/2012 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 10.12.2012  Rok 2011

Uznesenie zo slávnostného zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 27.12.2010  

Uznesenie č.1/2011 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 24.01.2011  

Uznesenie č.2/2011 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 28.03.2011  

Uznesenie č.3/2011 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 27.06.2011  

Uznesenie č.4/2011 z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 22.08.2011  

Uznesenie č.5/2011 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 09.09.2011  

Uznesenie č.6/2011 z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove, ktoré sa konalo 12.12.2011