Základné údaje

Poloha a prírodné podmienky obce Trebostovo

Obec Trebostovo sa nachádza 9 km juhozápadne od Martina, teda patrí do Žilinského kraja.
Trebostovo je stará turčianska obec, najmä morskými pieskami, pieskovcami a ílmi, ktoré sú prikryté štvrtohornými štrkmi, pieskami, sprašou a hlinami. Je chudobné na rudy, ale vyskytujú sa tu stopy antimónu. V minulosti sa tu však v obmedzenom množstve ťažila aj medená a železná ruda.

Trebostovo možno zaradiť do klimaticky chladnejšej oblasti, najmä jeho horské lúky a vrchy. Trebostovo leží 590 metrov nad morom. Priemerná ročná teplota je tu 5,7 stupňa. Absolútne namerané teplotné minimum bolo –34.5 stupňa a maximum 35,3 stupňa. Priemerný úrhn zrážok je 500-600 mm. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 85-90. Obcou tečie jeden väčší potok, ktorý však má len miestny názov a niekoľko menších potôčkov.
Rastlinstvo je na území obce veľmi rozmanité, rastie tu veľa liečivých rastlín. Celé okolie tvoria krásne lesné porasty, ktoré boli na niektorých miestach premenené na lúky a pasienky. Vyskytuje sa tu veľké množstvo živočíšnych druhov od najjednoduchších až po cicavce. Často je možno vidiet voľne sa pasúcu srnčiu, alebo jeleniu zver. Pozorne sa musi sledovať aj stav medveďa hnedého, pretože sa v tejto lokalite často vyskytuje a je málo plachý a veľmi zvyknutý na človeka, čo by mohlo byť niekedy nebezpečné.