Volené orgány obce

Starosta obce

Ivan Trimaj
55 ročný  
ženatý, 2 deti  
inštruktor v autoškole  
tel.: 0903 / 813 922  
email: starosta@trebostovo.sk  


Poslanci obecného zastupiteľstva

Mária Juríková, 34 ročná, floristka
Peter Martinček , Ing. , 33 ročný, samostatný radca
Jaroslav Buocik, 51 ročný, živnostník-vodoinštalatér
Milan Maček, 38 ročný, smenový majster
Jaroslav Buocik, 46 ročný, živnostník-elektroinštalatér

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov
predseda: M.Juríková
členovia: P. Martinček, Ing., J. Buocik - v, M.Maček, J. Buocik - e

Finančná a sociálna komisia
predseda: M.Juríková
členovia: P. Martinček, Ing., J. Buocik - v, M.Maček, J. Buocik - e

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie
predseda: P. Martinček, Ing.
členovia: M.Juríková, J. Buocik - v, M.Maček, J. Buocik - e