Erb obce

V modrom štíte strieborný vlk unášajúci striebornú ovečku, to všetko prevýšené zlatou vznášajúcou sa pažiťou, na nej vľavo od zlatého trsu trávy a striebornej krátkej ohrady medzi dvomi zlatými jaseňami strieborné priečelie kostola so zlatou bránou, oknom a krížom na vrchu veže.

Erb tvorí základný symbol obce. V prípade Trebostova poznáme odtlačok obecného pečatidla z r. 1787. Jeho obsah je pozoruhodný. Podobný motív poznáme z viacerých prevažne však cirkevných pečatí. Zdá sa, že ide o symbolické vyjadrenie verša zo Skutkov apoštolov (20, 29 - 30 ) o dravých vlkoch, falošných učiteľoch, ktorí narobia medzi kresťanmi veľa škody, a preto nabáda k ostražitosti a k vernosti pravej viere. Túto interpretáciu podčiarkuje aj kostol v hornej časti pečate poľa. Kruhopis znie SIGILLUM POSSESSIONIS, TREBOSTOVO 1787. (t.j. pečať obce Trebostovo 1787). S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie: štítové pole modré, vlk a ovečka strieborné, podobne ako kostol, pažiť a stromy zlaté.