Objednávky


Zverejnenie objednávok Obecného úradu Trebostovo v zmysle zákona 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012Zverejnenie objednávok Obecného úradu Trebostovo v zmysle zákona      546/2010 Z.z.

Rok 2011