Záujmové organizácie

Na území obce Trebostovo pôsobí niekoľko záujmových organizácií. Ich členmi sú rovnako mladí, ako aj starší obyvatelia obce.

Medzi najstaršie určite patrí Dobrovoľný hasičský zbor , ktorý má za sebou nielen bohatú históriu, ale aktívne pôsobí aj v súčasnosti.

Svoje nezameniteľné miesto má aj Futbalový klub, ktorý má bohatú členskú základňu a so svojim futbalovým mužstvom v minulosti dosiahol už aj niekoľko významných úspechov až na krajskej úrovni.

Keďže obec Trebostovo je obkolesená krásnymi lúkami a horami, bohatými na lesnú zver, tak na jej území pôsobí aj Poľovnícke združenie Čechrenica, ktoré sa stará o zachovanie dobrých podmienok pre život v lese a udržanie jeho rovnováhy.

Mladí ľudia v obci môžu realizovať svoje záujmy aj prostredníctvom Klubu mladých, ktorý sa podieľa a sám aj organizuje rôzne kultúrno – spoločenské akcie pre všetkých obyvateľov obce. Jedná sa o organizovanie diskoték, Mikuláša, stolnotenisového turnaja a podobne.

Medzi pravidelné a neodmysliteľné akcie v obci patrí organizovanie Fašianog, či už pochodu masiek, alebo samotnej fašiangovej zábavy a každoročné organizovanie letnej zábavy, na ktorej participujú hlavne dobrovoľní hasiči.