Faktúry


Zverejnenie faktúr Obecného úradu Trebostovo v zmysle zákona 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012Zverejnenie faktúr Obecného úradu Trebostovo v zmysle zákona      546/2010 Z.z.

Rok 2011