Informácie pre občanov

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Trebostovo   

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý alebo prechodný pobyt   

Informácie pre vlastníkov nehnuteľností na podanie daňového priznania   

Správne poplatky   

Poplatky obce za tovary a služby