Pozvánka

      

Oznam o odstávke el. energie 14.1.2020


Dňa 14.1.2020 bude prerušená dodávka el. energie v čase od 8:15 hod. do 12:30 hod. pre odberateľov podľa priloženého zoznamu.

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu


Bližšie informácie o Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu nájdete na tomto odkaze.

 

Územný plán obce Trebostovo - Doplnok č.3 - návrh


Bližšie informácie o Územnom pláne obce Trebostovo - Doplnok č.3 nájdete na tomto odkaze.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej voľebnej komisie


Bližšie informácie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej voľebnej komisie nájdete na tomto odkaze.

 

Mikuláš


V sobotu 7.12.2019 k nám opäť zavítal Mikuláš.Prišiel,ako sa patrí,s celou svojou družinou, a tak sme sa nechceli dať zahanbiť ani my.Pripravili sme pre neho krásne vystúpenie detičiek z materskej školy a detskú diskotéku.Všetci najmenší boli odmenení veľkým potleskom a mikulášskymi balíčkami.Zabavili a potešili sa nielen deťúrence,ale aj všetci rodičia a starí rodičia,ktorí prišli podporiť svoje ratolesti.

Október - mesiac úcty k starším


Keďže október je mesiacom úcty k starším, aj tohto roku sa v pondelok 28.10., v priestoroch kultúrneho domu, uskutočnilo stretnutie našich seniorov. Prítomných pozdravil slávnostným príhovorom starosta obce a mali pripravené aj malé pohostenie s darčekom. Poďakovať svojim starým a prastarým rodičom prišli aj detičky z materskej a základnej školy, ktoré svojim vystúpením ukázali svoje recitačné, spevácke, ako aj tanečné umenie. Podporil ich aj pán učiteľ na harmonike.

Výzva na zaplatenie nedoplatkov


Bližšie informácie o výzve na zaplatenie nedoplatkov nájdete na tomto odkaze.

 

Informácia o podmienkach hlasovania poštou do NR SR


Bližšie informácie o podmienkach hlasovania poštou do NR SR nájdete na tomto odkaze.

 

Návšteva v obci


V pondelok 5.8.2019 sme privítali v Trebostove na turisticko-poznávacej návšteve členov Únie zdravotne postihnutých z Priekopy. Iniciátorkou bola pani Jakubíková, ktorú naša obec očarila. 37 člennú návštevu privítal starosta obce a následne si na cintoríne prezreli tunajšie pamiatky. Ich kroky pokračovali na Trebostovskú rozhľadňu pod Bokšínom, kde sa im naskytol úchvatný pohľad na okolitú prírodu. Chutný obed bol pripravení členkami ÚŽ Trebostovo v hasičskej zbrojnici.

Syndikovať obsah