Medziokrskové previerkové cvičenie DHZ


Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Trebostovo sa v sobotu 16. novembra 2013 zúčastnili na medziokrskovom previerkovom cvičení v Martine - Záturčí. Cvičenie bolo zamerané na zdolávanie požiaru hospodárskej budovy. Svojim zodpovedným prístupom prispeli aj naši príslušníci DHZ ku kvalitnému nácviku spoločnej likvidácie požiaru viacerými hasičskými jednotkami a zároveň si preverili vlastnú pripravenosť na zásahy v podobných situáciách.