Príchod Mikuláša


Pripomenutie si príchodu Mikuláša určite patrí k najkrajším tradíciám v našej obci na začiatku decembra. Najväčšiu radosť z nej majú pochopiteľne najmenšie deti. Tento rok sme si túto milú udalosť pripomenuli v sobotu 7.12. Do vydarenej akcie sa zapojilo takmer 30 domácností a členovia klubu mladých. Rozdávali sa malé darčeky a deti za ne niečo pekné zarecitovali, alebo zaspievali. Podujatie malo veľmi pozitívny ohlas a veríme, že deti, spolu so svojimi rodičmi, strávili príjemný sobotný večer.