Fašiangy


Aj tohto roku sa v našej obci uskutočnil tradičný fašiangový sprievod masiek, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom u občanov. Potvrdilo sa, že kvalitná príprava usporiadateľov sa prejaví v úspešnom podujatí, ktoré pomáha udržiavať tradície a zvyky našich predkov aj v tomto „modernom“ období. Fašiangové oslavy budú pokračovať na budúcu sobotu 15.2. fašiangovou veselicou.

Pripravená je kvalitná hudba a bohaté pohostenie. Záujem občanov zúčastniť sa vysoko prekračuje kapacitné možnosti nášho kultúrneho domu. Veríme preto, že táto krásna tradícia si nájde pokračovateľov aj v budúcnosti.