Ukážka hasičskej techniky pre žiakov


ZO DHZ v Trebostove s predsedom Milanom Rajčanom pod vedením veliteľa Jána Druschela a členov Jakuba Druschela, Erika Mertiňáka a Mariána Moškvana pripravila a uskutočnila ukážku hasičskej techniky pre žiakov 4.B triedy z Evanjelickej spojenej školy z Martina dňa 30.04.2014 v odpoludňajších hodinách.

Po pútavom výklade deti zaujala činnosť techniky, ktorú predviedli členovia DHZ. Najviac zážitkov mali, keď pod odborným dohľadom členov DHZ sami mohli vyskúšať útok na terč s hasičskou prúdnicou D, C a prácu s vodnými delami. Kolektív detí aj touto formou vyjadruje veľké poďakovanie členom DHZ v Trebostove.