Oprava starej hasičskej zbrojnice


Členovia DHZ v Trebostove sa rozhodli opraviť starú hasičskú zbrojnicu a prispieť aj takýmto spôsobom ku skrášleniu prostredia v našej obci. Túto akciu zorganizovali 8.5.2014 a práca im išla naozaj odruky. Pomohli tak zveľadiť aj obecný majetok, za čo im patrí veľká vďaka .