Deň matiek


Ako každý rok sme si druhú májovú nedeľu pripomenuli Deň matiek. Tento krásny sviatok sme oslávili v sobotu 10.mája 2014 v miestnom kultúrnom dome slávnostnou akadémiou. Okrem príhovoru starostu obce ku všetkým mamám a starým mamám, sa kultúrnym programom predstavili deti z Materskej školy v Trebostove a žiaci zo Základnej školy v Žabokrekoch. Všetci chceli svojim mamičkám a starým mamičkám poďakovať za lásku, starostlivosť a opateru.

Deti predviedli niekoľko recitačných, hudobných, či tanečných čísel. Každé vystúpenie mali starostlivo nacvičené a odmenou im bol potlesk vďačného publika. Poďakovanie patrí aj všetkým pani učiteľkám, ktoré pomohli pripraviť toto krásne podujatie.