Deň radosti v Trebostove "v obrazoch"


V sobotu 23.8.2014 sa v našom kaštieli uskutočnil prvý ročník akcie Deň radosti. Keďže sa stretol s veľkým ohlasom u účinkujúcich, vystavovateľov, ale hlavne mal veľký úspech medzi návštevníkmi, ktorých bolo vyše 1200, veríme, že si nájde svoje miesto v Trebostove aj v ďalších rokoch a stane sa z neho zaujímavá letná akcia. Poďakovanie patrí v prvom rade organizátorom, účinkujúcim, ale aj všetkým zúčastneným. Atmosféru tohto dňa Vám ponúkame aspoň na pár nasledujúcich obrázkoch.