Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy Obce Trebostovo


Informáciu o určeni volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy Obce Trebostovo nájdete na tomto odkaze.