Účasť trebostovského študenta na súťaži IJSO 2014


Ivan Hašto z Trebostova,študent Gymnázia Jozefa Lettricha, bude reprezentovať Slovensko v Argentíne na IJSO 2014. Súťaž IJSO je súťaž zameraná mladým vedcom, ktorí v danom kalendárnom roku konania súťaže nedovŕšia 16 rokov. Je to súťaž venovaná oblastiam fyziky, chémie a biológie. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Súťaž IJSO 2014