Poďakovanie starostu obce


Vážení spoluobčania,
ďakujem za všetky odovzdané hlasy. Veľmi si ich vážim.

Ivan Trimaj
starosta obce