V jeden deň dve vážne rozhodnutia


V našej obci v sobotu 15.11.2014 urobili Martina Liptáková a Roman Zvoda dve vážne rozhodnutia. Najprv si zvolili nových predstaviteľov obce, v ktorej plánujú žiť a následne urobili aj vážny životný krok, keď svoje plány spečatili manželským sľubom. Veríme, že to boli správne rozhodnutia. Prajeme novomanželom Zvodovcom veľa šťastných rokov na spoločnej ceste životom a čo najspokojnejšie bývanie v našej obci.