Príchod Mikuláša


Jednou z najkrajších tradícii v našej obci je určite príchod Mikuláša. Tento rok nás navštívil s celým svojim sprievodom, ku ktorému určite patria čertíci a anjeli. My sme ho privítali krásne vyzdobenou sálou a veselým programom, spojeným s odovzdávaním mikulášskych darčekov.

Najväčšiu radosť mali samozrejme malé detičky, ktoré radi predviedli svoju šikovnosť a recitovali mu básničky, spievali pesničky a zapájali sa do rôznych pripravených aktivít. Na výzdobe sa podieľali aj oni samé, a tak sa mali pred Mikulášom čím pochváliť.Krásny kultúrny program predviedli študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turč.Tepliciach, za čo im, ako aj všetkým organizátorom, a to výboru DHZ a obecnému úradu, patrí veľká vďaka.

          Výzdoba detí z materskej škôlky

          Vyzdobená sála čaká Mikuláša

          Radosť detí z darčekov a programu

          Spokojné a šťastné publikum rodičov a známych