Zmluvy - Rok 2015


Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Dodatok č.2 ku zmluve o aktualizá- cii progra- movTOPSET Solutions s.r.o.
Hollého č. 2366/258, 900 31 Stupava
Aktualizá- cia APV78,00 € s DPH30.3.201530.3.2015GIS Cintorín
Zmluva o poskytnutí dotácieŽilinský samosp. kraj, Komenské- ho 48, 011 09 ŽilinaPoskytnu- tie dotácie1 100,00 € 1.4.20151.4.2015Oslavy 125. výročia založenia DHZ
Zmluva o poskytnutí grantuNadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2Poskytnu- tie grantu1 200,00 € 7.4.20157.4.2015Deň radosti 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceABC MARTIN, o.z., Košťany nad Turcom 150, 038 41 Košťany nad TurcomPoskytnu- tie dotácie120,00 € 22.4.201522.4.2015Deti z obce navštev. CVČ
Zmluva o zabezpeč. tech. zhodnot. hasičských vozidielMV SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaTech. zhodnot. hasičského vozidlacena vozidla30.4.201530.4.2015CAS 32 T148
Zmluva o poskytnutí auditor. služiebIng. Elena Fioleková, Lúčna 10, 038 61 VrútkyAudit účtovnej závierky300,00 € s DPH15.6.201515.6.2015overenie hospodár. obce
Kúpna zmluvaObčania obce TrebostovoKúpa pozemkov pod cestu609,00 €6.7.20156.7.2015Par.č.: KN-C 165/2 166/2 114/3 114/4 148/2
Zmluva o zabezpe- čení dopravySAD Žilina,a.s., Košická 2, 010 65 ŽilinaPrevádzka školskej autobusovej linky220,00 € bez DPH28.8.201528.8.2015Trasa Trebostovo - Žabokreky a späť
Vykonávacia zmluvaBrantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 MartinKomunál. službypodľa cenníka31.8.201531.8.2015vývoz odpadu
Kúpna zmluvaIng.Ivan Hašto, Mgr.Lívia Haštová, Trebostovo 100/44, 038 41 TrebostovoPredaj pozemku975,57 €2.9.20152.9.2015Par.č.: KN-C 383/5
Dodatok k zmluveLUNYS, s.r.o., Vodáren- ská 2011/38, 058 01 Poprad - VeľkáDodávka ovocia a zeleninypodľa objemu dodaného tovaru2.9.20152.9.2015Ovocie a zelenina do MŠ
Zmluva o bežnom účteVÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25Otvorenie flexibiznis účtupodľa platného cenníka VÚB26.10.201526.10.2015účet na dotáciu pre MŠ
Zmluva o dotácii z MŠVVaŠ SRMŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 BratislavaDotácia pre MŠ20000,00 €20.11.201520.11.2015rozšírenie MŠ
Zmluva o dieloPremier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoVyhoto- venie žiadosti o nenávratný finančný príspevok896,00 € + 6,5% z oprávne- ných výdavkov2.12.20152.12.2015výstavba mosta
Zmluva o dieloPremier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoVyhoto- venie žiadosti o nenávratný finančný príspevok896,00 € + 6,5% z oprávne- ných výdavkov2.12.20152.12.2015prístavba KD
Úrazové postenieKOMUNÁL- NA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie pracovní- kov na VPP16,25 €31.12.201531.12.20155 pracovní- kov na VPP