Stavanie mája


Keďže si aj v našej obci vážime tradície a mesiac máj považujeme za „Mesiac lásky“, neodmysliteľne k tomu patrí stavanie mája. Robievali sme to vždy v predvečer 1. mája za pomoci členov nášho Klubu mladých vo večerných hodinách. Tohto roku sme sa pokúsili túto tradíciu trochu zmeniť, nielen časovo, ale aj obsahom. Keďže sa stavanie mája konalo už v popoludňajších hodinách, mohli sa ho zúčastniť viacerí obyvatelia obce a aj rodiny s malými deťmi.

Samotné postavenie a vyzdobenie mája zabezpečili členovia nášho DHZ a o krásnu a veselú atmosféru sa postaral miestny spevokol, ktorý zaspieval zo svojho repertoáru tradičné májové pesničky.

Celá akcia trvala vyše hodinku a bola veľmi príjemným spestrením posledného aprílového dňa. Každý si tak mohol odtiaľ odniesť do svojho domova čaro prichádzajúceho obdobia lásky a porozumenia, a preto sa budeme snažiť aj v ďalších rokoch túto novú tradíciu dodržiavať.