Súťaž mladých hasičov


Naši najmladší členovia DHZ Trebostovo sa 16. mája 2015 zúčastnili okresného kola hasičskej súťaže Plameň v Kláštore pod Znievom. Mladí hasičí predviedli svoje znalosti a praktické zručnosti na veľmi vysokej úrovni a ukázali tak, že práca v DHZ ich zaujíma a sú ochotní venovať jej aj svoj voľný čas a sily. Rovnako ako chlapci sa nedali zahanbiť ani dievčatá a spolu vytvorili výborný tím. Za úspešnú reprezentáciu obce a dosiahnuté výsledky im treba poďakovať a popriať veľa ďalších úspechov v hasičskom športe.