Oslavy 125. výročia DHZ Trebostovo


DHZ Trebostovo si v sobotu 4.júla 2015 pripomenul 125. výročie svojho založenia. Za účasti predsedu ŽSK p. Juraja Blanára, predsedu OV DPO p. Tomáša Zanovita a riaditeľky OV DPO p. Michaely Pavolkovej, ako aj starostov okolitých obcí a miestnych občanov, sa konalo slávnostné stretnutie pri hasičskej zbrojnici. Pri tejto príležitosti boli ocenení jeho viacerí aktívni členovia a zhodnotená doterajšia práca celého zboru. Jubilantov prišli pozdraviť aj členovia okolitých DHZ, ktorí sa zúčastnili slávnostného nástupu.

Predseda ŽSK odovzdal DHZ Trebostovo historickú listinu Litteras Memoriales, ako ocenenie doterajšej záslužnej práce všetkých jeho členov a povzbudenie do ďalších rokov v dobrovoľníckej práci.. Súčasťou daru bola aj sladká odmena - veľká torta, ktorú p. Juraj Blanár osobne rozdal prítomným.

Súčasťou osláv bola aj výstava historickej hasičskej techniky, ktorú pomohlo zabezpečiť Hasičské múzeum MT-Priekopa.

V mene Obecného úradu Trebostovo ešte raz srdečne blahoželáme našim hasičom a prajeme im: „Aby oheň bol iba na pochodni, ktorá svieti na cestu!“