Návšteva v družobnej obci Jeseník nad Odrou


Naša obnovená cezhraničná spolupráca s partnerskou obcou Jeseník nad Odrou v susednej Českej republike pokračovala aj tento rok. Futbalisti Trebostova, funkcionári klubu a priatelia nášho futbalu, ako aj zástupcovia obce, sa v sobotu 18. júla 2015 zúčastnili výletu do Jeseníku. Súčasťou družobnej návštevy bol aj futbalový turnaj s klubmi z okolitých obcí, ktorí sa podarilo našim futbalistom vyhrať. Potvrdili tým svoju skvelú tohtoročnú formu a zaslúžený postup do 1.triedy.

Obzvlášť nás potešila účasť nestora našej partnerskej spolupráce sedemdesiatročného pána Jána Neubauera, s ktorým sme si na jej začiatky spoločne radi zaspomínali.

Po odovzdaní si vzájomných upomienkových darčekov a oficialitách, nasledovala diskotéka, ktorá bola vyvrcholením výbornej atmosféry tohto dňa.

Všetci sa už tešíme na budúcoročné pokračovanie našej spolupráce s obcou Jeseník nad Odrou, ktorú by mala reprezentovať recipročná návšteva jej predstaviteľov a občanov v Trebostove.