Mikuláš


A znova k nám prišiel Mikuláš! Stalo sa tak v sobotu 5.12.2015. Pripravili sme krásne vyzdobenú sálu a tešili sa na neho nielen naši najmenší, ale aj ich rodičia a starí rodičia. Všetci prišli v hojnom počte, takže privítanie bolo veľkolepé. Mikuláš si so sebou priviedol celú svoju družinu, anjelikov aj čertíkov. Spoločne nám na rozprávkovom príbehu pripomenuli, aké je dôležité mať dobré srdce a mať rád ľudí okolo seba. Potom nasledovalo obdarúvanie našich detičiek malými balíčkami.

Mnohé z detičiek sa Mikulášovi poďakovali krásnou básničkou, alebo krátkou riekankou. Nakoniec si všetci spolu veselo zatancovali a zaspievali pri výbornej hudbe a krásnej svetelnej show.

Ďakujeme pekne všetkým organizátorom, obecnému úradu, Únii žien, dobrovoľným hasičom, študentkám z Turč. Teplíc a hudobnému doprovodu za vytvorenie nádhernej sviatočnej atmosféry a tešíme sa už na jeho budúcoročnú návštevu.
Poďakovanie patrí aj rodine Blahušiakovej za príspevok v podobe malých mikulášskych balíčkov pre naše deti.