Slávnostné odovzdanie Tatry 148


V piatok 11. decembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie hasičskej Tatry 148 CAS 32 po jej generálnej oprave. Vyvrcholili tým tak naše oslavy 125. výročia DHZ Trebostovo, ktoré sme v lete presne pred miestnou hasičskou zbrojnicou začali. Vynovenú Tatru nám odovzdal priamo podpredseda vlády a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák.

Na tomto akte sa zúčastnili aj ďalší významní hostia, ako predseda ŽSK p. J. Blanár, generálny sekretár DPO SR p. V. Horváth, riaditeľ krajského riaditeľstva HAZZ v Žiline p. J. Kapusniak, predstavitelia OR DPO v Martine, duchovní našich farností, starostovia a hasiči z obcí v našom okrsku, a čo nás najviac teší, prišli v hojnom počte aj naši hasiči a občania Trebostova.

Po krátkych príhovoroch starostu obce a hostí pán minister odovzdal kľúče od Tatry veliteľovi DHZ a vykonal aj stručné oboznámenie vozidla pre našich hasičov, ktorí na nej hneď urobili aj skúšobnú jazdu. Aby sa vynovenému autu v Trebostove „dobre darilo“, prebehli aj slávnostné „krsty“ šampanským a posvätenie predstaviteľmi našich cirkví.

V priateľskej debate zotrval pán minister aj s našimi občanmi a hasičmi pred budovou, ako aj v priestoroch ich zasadačky. Následne za veľkého záujmu prebehlo aj fotenie občanov s prítomnými hosťami.

Ešte raz ďakujeme za rekonštrukciu Tartry148 CAS 32 a veríme, že tak ako v piatok pri jej odovzdávaní , bude aj naďalej plniť len pokojné úlohy a robiť našim hasičom, ako aj celému Trebostovu radosť.