Otvorenie novej turistickej značky


Keďže v období medzi sviatkami určite nikomu nezaškodí trochu viac pohybu, rozhodli sme sa v Trebostove, v pondelok 28.12. 2015 otvoriť novú turistickú značku. Ide o žltú značku Trebostovo- Končiar s napojením sa na zelenú značku, ktorá vedie na Hornú lúku. Jej začiatok je na dolnom konci obce, oproti kaštieľu a koniec je až na vrchole Končiara.

Počasie nám prialo, a tak sa na otvorení , napriek pracovnému dňu, zúčastnilo približne 16 ľudí, čo organizátorov veľmi potešilo a jej zdolaním bola aj slávnostne otvorená.

V lete 2016 chce obec otvoriť ďalšiu novú turistickú značku - modrú Trebostovo- Horná lúka.
Sponzorom zriadenia týchto trás bola obec Trebostovo a Radoslav Petrovič. Ďakujeme aj za pomoc p. Milanovi Stuchlému z KST Martin, ako aj všetkým, ktorí sa priamo či nepriamo podieľali na realizácii týchto značiek.