Objednávky - Rok 2016

Identif. údaj objednávky Popis objedn. plneniaCelková hodnota objedn. plneniaIdentif. zmluvyDátum vyhotov. objedn.Identif. údaje dodávat.Údaje o FO, ktorá objedn. podpísala
1/2016 posyp miestnych komunikáciípodľa objemu posypu15.1.2016Správa ciest ŽSK, Závod Turiec 05, Kollárova 94, 036 01 MartinIvan Trimaj starosta obce
2/2016 vývoz a likvidácia OV zo septikupodľa objemu OV22.1.2016TURVOD, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 MartinIvan Trimaj starosta obce
3/2016 čistenie kanalizácie v budovách OcÚpodľa potreby čistenia17.2.2016PROFIT Čistenie kanalizácie, Jozef Kvočkuliak, Valča 270Ivan Trimaj starosta obce
4/2016 objednávka veľkokapac. kontajnerovpodľa objemu odpadu7.3.2016Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 MartinIvan Trimaj starosta obce
5/2016 objednávka vývozu elektro- odpadupodľa objemu odpadu14.4.2016Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 MartinIvan Trimaj starosta obce