Stojíme za našimi hasičmi


Ak chcete podporiť našich hasičov v nasledujúcej súťaži, možnosť hlasovania nájdete na tomto odkaze.