Portál "Návšteva lekára"


Dovoľujeme si Vás informovať o dostupnosti internetovej stránky, ktorá poskytuje občanom našej obce základné informácie o lekároch v ich okolí. Je to najväčší portál na vyhľadávanie lekárov na Slovensku. Okrem priamych kontaktov na lekára obsahuje tiež kontakty na pohotovosti, ktoré občania často vyhľadávajú na internete. Link na tento portál nájdete v uvedenom odkaze Návšteva lekára. Zároveň je natrvalo zverejnený aj v pravom bloku ponúk.