Zmluvy - Rok 2017

Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Dohoda o aktiv. činnostiÚPSVaR Martin, Novomeské- ho 4, 036 01 MartinVykonávanie aktivačnej činnostimax. 1500 € mesačne26.1.201726.1.2017menšie obecné služby
Zmluva o spro- stredko- vaníENVIRO- TREND, s.r.o., Pražská č.4, 040 11 KošiceSprostredkova- nie vyhotovenia projektovej dokumentácie330 € 17.2.201717.2.2017Detské ihrisko
Dohoda o miest. a reg. zam.ÚPSVaR Martin, Novomeské- ho 4, 036 01 MartinPodpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnan.podľa počtu pracovníkov29.3.201729.3.2017menšie obecné služby
Zmluva o posk. dotácieDPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zabezpečenie MTV DHZO3 000 €13.6.201713.6.2017ochran. prostr., odborná príprava
Zmluva o posk. služiebMAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 BratislavaProdukt "mOBEC"480 €16.6.201716.6.2017digitálna mapa obce
Zmluva o sprac. osob. údajovMAPA Slovakia Digital, s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 BratislavaSpracovanie osobných údajov v "mOBEC"16.6.201716.6.2017ochrana osob. údajov
Kúpna zmluvaMilan Rechtorík, Puškinova 4610/3, 036 01 Martin, Zuzana Kolenová, Kernova 4693/1, 036 01 MartinPredaj nehnuteľnosti2 520,00 € 3.7.20173.7.2017Parcely KN-C 474/5 a 432/83
Zmluva o poskyt- nutí dotácieŽilinský samosp. kraj, Komenské- ho 48, 011 09 ŽilinaPoskytnutie dotácie1 400,00 € 31.7.201731.7.2017Vybud. oddych. parčíku
Doda- tok k zmluve o posky- tovaní verej- ných služiebSlovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaPoskytnutie verejnej telefónnej služby30,00 € mesačne16.8.201716.8.2017Balík Biznis
Spon- zorská zmluvaIng.Haar Jozef, Thurzova 21, 036 01 MartinSponzorský dar500,00 €17.8.201717.8.2017Údrž. špor. areálu
Doda-
tok ku Kúpnej zmluve
Milan Rechtorík, Puškinova 4610/3, 036 01 Martin, Zuzana Kolenová, Kernova 4693/1, 036 01 MartinPredaj nehnuteľ. 21.8.201721.8.2017Parcely KN-C 474/5 a 432/83
Zmluva o dieloHplus,a.s. Kollárova 73,036 01 MartinProjektová dok. pre stavbu920,00 €14.11.201714.11.2017Detské ihrisko
Úrazové poistenieKOMU- NÁLNA posťovňa, a.s., VIG, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov. o zamestnanie.19,50 €29.12.201729.12.2017Počet miest 6