Zmluvy - Rok 2011


Darovacia zmluva 685 - "Tanková cesta"  

Zmluva o poistení VPP v Komunálnej poisťovni,a.s.  

Dodatok č.1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere   

Zmluva o zabezpečení dopravy