100 rokov pani Anny Jankovičovej


Naša spoluobčanka, pani Anna Jankovičová, sa dňa 9.6.2017 dožila krásneho životného jubilea 100 rokov. Keďže celý svoj život prežila v našej obci a bola svojim prístupom k životu a ľuďom pre mnohých vzorom, nemohli sme na ňu zabudnúť ani v tento, pre ňu tak významný deň a zorganizovali sme návštevu v Domove dôchodcov v T. Tepliciach, kde v tomto čase pobýva.

Starosta, ako predstaviteľ obce, jej priniesol aj malé pozornosti, kyticu kvetov a bomboniéru, ktorým sa veľmi potešila a zaspomínala pri nich na rodné Trebostovo.

V prítomnosti svojej bývalej susedky, priateľky, ako aj riaditeľky domova, pani Evy Hufkovej, strávila určite príjemné chvíle v deň svojich 100tých narodenín a spomienky na ne jej snáď skrášlia aj jej ďalšie dni v domove, kde sa o ňu vzorne starajú.