Objednávky - Rok 2017

Identif. údaj objednávky Popis objedn. plneniaCelková hodnota objedn. plneniaIdentif. zmluvyDátum vyhotov. objedn.Identif. údaje dodávat.Údaje o FO, ktorá objedn. podpísala
1/2017 Rozšírenie miestnych komunikácií6493,44 s DPH13.6.2017Doprastav, a.s., Jesenského 18, 010 37 ŽilinaIvan Trimaj starosta obce