Mikuláš


Tento rok k nám prišiel Mikuláš o niečo skôr. Stalo sa tak v sobotu 2.12.2017. Pripravili sme krásne vyzdobenú sálu a tešili sa na neho nielen naši najmenší, ale aj ich rodičia a starí rodičia. Všetci prišli v hojnom počte, takže privítanie bolo veľkolepé. Špeciálne vystúpenie si pre neho pripravili aj naši malí škôlkári, ktorí sa predviedli krásne nacvičeným vystúpením, ktoré bolo plné pesničiek, básničiek a tanca.

Zahanbiť sa nedali ani študentky PaSA v T. Tepliciach, ktoré obohatili program aj svojim moderným poňatím rozprávky „Červená čiapočka“. Mikuláš si so sebou priviedol celú svoju družinu, anjelikov aj čertíkov, a spolu s nimi potom porozdával malé sladké balíčky. Celú atmosféru sviatočného dňa pomohli doplniť aj „Mikulášske trhy“, ktoré prebiehali už od doobedia.

Ďakujeme pekne všetkým vystupujúcim, ale aj všetkým organizátorom a sponzorom, ktorým sa podarilo pripraviť krásny deň.