Objednávky - Rok 2011


Od 1.mája 2011 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády, ktorým sa nemusia zverejňovať objednávky na tovar a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke nepresahuje 1000 EUR bez dane z pridanej hodnoty.